..........V pondělí dne 25. října 2021 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky Benefičního koncertu konaného dne 24.10.2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.

..........Poskytli jste příspěvky ve výši 7.840,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!

..........Částka 7.840,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
25. října 2021

..........S potěšením si Vás dovolujeme informovat o výši příspěvků vložených do pokladničky veřejné sbírky při Noci kostelů dne 28. května 2021

..........Vybrala se částka ve výši 8.985,- Kč.

..........Částka bude nyní převedena na sbírkový účet.

..........Všem přispěvatelům mockrát děkujeme!

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
Neumětely 14. června 2021

..........V úterý dne 19. května 2020 byla podruhé provedena dezinsekce kostela v Neumětelích, tj. chemická sanace jeho prostor za účelem boje proti škůdcům (plísním, houbám a zejména dřevokaznému hmyzu). Plynování provedla odborná firma s oprávněním pro chemické sanace sakrálních staveb.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
22. května 2020

..........Dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 19. května 2020 proběhne druhá fáze dezinsekce vnitřních prostor kostela sv. Petra a Pavla v Neumětelích.

..........Práce opět provede Apleko spol. s r.o., koncesovaná firma zaměřená na likvidaci škodlivých organizmů v životním prostředí člověka, ochranu dřeva a dřevěných stavebních konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
18. května 2020

..........Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích funguje již jeden rok!

..........V průběhu jara loňského roku zahájil činnost Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích. Založení spolku předcházelo zjištění o jejich neutěšeném stavu. Spolek si jako hlavní poslání vytyčil zajištění finančních prostředků na celkovou opravu varhan včetně jejich motorizace zejména pořádáním (nejenom varhanních) koncertů či jiných kulturních akcí v prostorách kostela alespoň 4x v roce – o pouti, posvícení, v čase adventu a velikonoc. Za tím účelem byla zahájena řádně ohlášená veřejná sbírka.
..........Utekl rok a nastal čas na jeho zhodnocení. S velkým potěšením můžeme sdělit, že všechny konané akce se setkaly s velkou účastí a oslovily nejenom občany Neumětel. Podpora, které se členům spolku dostávalo po celý rok, je odměnou za jejich snahu a dodává sil pokračovat v započatém. Členové spolku tímto děkují všem dárcům a přispěvatelům veřejné sbírky za poskytnuté příspěvky. Veřejná sbírka bude i nadále pokračovat, prostředky shromažďované na spolkovém účtu č. 188701887/2010 či na účtu veřejné sbírky č. 18871111/2010 ještě nepostačují na nejvyšší stupeň opravy varhan... Plánovaná oprava varhan započne na podzim tohoto roku, abychom je mohli obdivovat v jejich plné kráse a funkčnosti v příštím roce 2021.

..........Po odeznění současné situace se na Vás budeme těšit při některé z připravovaných akcí v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
1. dubna 2020

..........V roce 2020 přejeme všem našim příznivcům a podporovatelům hodně zdraví, štěstí a úspěchů!

..........Nejprve dovolte malou rekapitulaci událostí roku 2019. Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích byl zapsán do spolkového rejstříku v dubnu 2019. První počin představovalo zahájení veřejné sbírky za účelem záchrany varhan v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích. Hned v květnu jsme nechali provést dezinsekci prostor kostela. První „naše společná“ akce se konala při Noci kostelů dne 24.5.2019. Následoval benefiční koncert při pouti o svátku Petra a Pavla v sobotu dne 29.6.2019. Po prázdninách se konal benefiční koncert o posvícení na sv. Matouše, v sobotu 21. září. Adventní čas byl zpestřen vystoupením Macech a jejich přátel o třetí adventní neděli. Vyvrcholením celého roku byl koncert s uvedením České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby na závěr adventu v pátek 3. ledna 2020.
..........Veškeré výše uvedené akce se setkaly s Vaší velkou podporou a účastí, za což děkujeme. Vaše účast a podpora projevená při všech akcích nám dodává sil pokračovat v započatém snažení.

..........V roce 2020 pro Vás připravujeme další akce v prostorách našeho kostela v Neumětelích. Po velikonočních svátcích v neděli 26. dubna 2020 dojednáváme benefiční koncert v podání Dobříšského chrámového sboru. Na pouť je již napevno dojednán koncert v rámci projektu ROZEZNĚME CHRÁMY SV. PETRA A PAVLA. Bude to koncert v podání Pavla Herzoga (trubka, piccolo trubka, křídlovka) a Petra Hostinského (varhany) v sobotu 27. června 2020. O posvícení v sobotu 19. září 2020 by se měl uskutečnit koncert v podání Heroldova kvarteta (heroldquartet.com). A závěr roku bude opět představovat Česká mše vánoční, která je předběžně domlouvána na sobotu 2. ledna 2021.

..........Na závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat za Vaši přízeň a poskytnuté příspěvky, ať již se jedná o příspěvky poskytnuté při konaných akcích nebo poukázané na spolkový účet č. 188701887/2010 nebo na „sbírkový“ účet č. 18871111/2010. Celkem jsme obdrželi příspěvky přes 130.000,- Kč! Děkujeme! Rádi bychom dosáhli na nejvyšší stupeň oprav varhan (+ jejich motorizaci), což obnáší částku přes 500.000,- Kč ... Oprava varhan je naplánovaná již na konec září 2020 ... Další možný termín varhanář nabídl až za dlouhou dobu.

..........Věříme, že společnými silami dosáhneme na co největší rozsah oprav varhan v našem kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích a že se v průběhu tohoto snažení budeme i nadále setkávat v přátelské atmosféře při pořádaných koncertech.

..........Děkujeme.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
27. ledna 2020

..........Ve středu dne 3. července 2019 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky benefičního koncertu konaného dne 29. 6. 2019 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Poskytli jste příspěvky ve výši 14.430,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!
..........Částka 14.430,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
3. července 2019

„Kdo prokázal dobrodiní, nechť mlčí. Ať vypráví ten, který je přijal.“
Seneca

..........V sobotu 29. června 2019 se od 16,00 hod. konal v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích první benefiční koncert na záchranu zdejších varhan. Pořadatelem koncertu byl náš Spolek pro záchranu varhan v Neumětelích. Termín konání koncertu nebyl náhodný – v Neumětelích jsme slavili pouť u příležitosti svátku Petra a Pavla, jimž je zdejší kostel zasvěcen.
..........Celý koncert byl odehrán na zdejších varhanách. Hru na varhany v podání Jany Vokaté a zpěv Jany Jeriové (soprán) doplnil hrou na zobcovou flétnu Jan Jedlička. Zazněly varhanní skladby různých období. Vše bylo krásné a dojemné. Děkujeme!
..........Koncert byl benefiční (beneficio = dobrodiní či přízeň). Účinkující vystoupili bez nároku na jakýkoliv honorář, aby tím přispěli na záchranu našich varhan. Jejich dobrodiní je o to cennější, že do Neumětel vážili cestu až z Tachova, Plané u Mariánských Lázní a Mnichova Hradiště! I diváci, kterých bylo odhadem 100, nezůstali pozadu a projevili přízeň poskytnutím příspěvků na konanou veřejnou sbírku. Sbírková pokladnička bude v nejbližších dnech na obecním úřadu odpečetěna a příspěvky spočítány. O výši částky, kterou se podařilo vybrat, vás zde budeme informovat. Za všechny poskytnuté příspěvky na záchranu varhan moc a moc děkujeme!
..........V průběhu koncertu bylo možné zakoupit reprodukci obrazu Vladimíra Malého žijícího v Neumětelích č.p. 1 (bývalá fara), autorem nazvaného „Gate“ (Brána), zobrazujícího vstupní bránu na hřbitov a průčelí kostela v Neumětelích. Děkujeme tímto paní Věře Malé za bezplatně poskytnutá autorská práva k reprodukci tohoto obrazu. 100 % z ceny prodávaných reprodukcí tvoří příspěvek na veřejnou sbírku, neboť reprodukce (náklady na jejich pořízení) darem poskytly Alena Rydrychová a Daniela Sejpalová.
..........Děkujeme touto cestou všem, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu pomohli se zprovozněním varhan, výzdobou kostela a zajištěním koncertu.
..........Děkujeme za poskytnutou podporu, které se nám od Vás dostává!

..........Příští akce na záchranu varhan (benefiční koncert) je plánovaná na víkend 21. – 22. září 2019, kdy v Neumětelích slavíme posvícení. Snad se podaří nalézt čas i skvělému varhaníkovi a knězi Josefu Jonášovi z Černína. S ukázkou jeho hry na varhany jsme měli možnost seznámit se při Noci kostelů.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
1. července 2019


Benefiční koncert na záchranu varhan
kostel sv. Petra a Pavla – Neumětely
sobota 29. 6. 2019, 16.00 hod.

Program:

J. Konečný
G. F. Händel
A. V. Michna z Otradovic
Anonym (Anglie, 18.stol.)
T. Albinoni
J. S. Bach-Ch. Gounod
Anonym
Anonym (Doksy, 18.stol)
B. Britten
G.F. Händel
J. Vokatá
C. Franck
J. Pachelbel
J. K. Vaňhal
Intráda
Sarabanda
Předmluva (Loutna česká)
Voluntary a moll (Largo Spiritoso, Fuga)
Adagio
Ave Maria
Faronells Ground
Fuga C dur
Procession (A Ceremony of Carols)
Voluntary F dur
Dialog
Panis angelicus
Toccata in C
Fuga in C
účinkují: Jana Jeriová
Jan Jedlička
Jana Vokatá
zpěv
zobcová flétna
varhany

..........Na neděli 23. června 2019 se podařilo zajistit práci varhanáře pana Václava Vály z Prahy. Pan Vála na našich varhanách provedl servisní práce, základní vyčištění píšťal, píšťalových prostor varhan, zprovoznil pedálový stroj, vyčistil klávesnici od vosku a především nástroj doladil. Práce ve dvou lidech trvala od 13,30 do 20,30 hod. Děkujeme!
.......... V e-mailu druhý den pan Vála mj. psal, že naše varhany „jsou velmi milý malý nástroj, ze kterého se i v tomto stavu dá hodně „vymáčknout“. Děkujeme za Váš zájem a související aktivitu kolem vašich varhan. Moc si toho vážím. Bohužel není to všude běžné, natož samozřejmé.“
..........I my si slov a zejména práce pana Vály považujeme!
..........Nyní je již vše připraveno na benefiční koncert v sobotu 29. června 2019 od 16,00 hod. Pozvánku najdete zde, program koncertu zde.
..........Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
26. června 2019

..........Ve středu 12. června 2019 došlo v Žebráku v sídle farnosti Žebrák k podpisu smlouvy o partnerství mezi Spolkem pro záchranu varhan v Neumětelích, z.s. zastoupeným jeho předsedou a Římskokatolickou farností v Žebráku zastoupenou farářem Zdzislawem Ciesielskim. Účelem partnerství dle smlouvy je společná spolupráce na projektu „Záchrana varhan a kostela sv. Petra a Pavla v Neumětelích“. Smlouvu schválilo Arcibiskupství pražské jednající generálním vikářem. Kopii smlouvy najdete zde.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
14. června 2019

..........Počátkem letošního června byly zdejším truhlářem Antonín Míkou opraveny poškozené nožní pedály varhan. Varhanáři jeho práci moc chválili. Za provedení oprav děkujeme.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
5. června 2019

..........Ve středu dne 29. května 2019 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky Noci kostelů konané dne 24.5.2019 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Poskytli jste příspěvky v neuvěřitelné výši 16.150,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!
..........Částka 16.150,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
29. května 2019

..........V nejbližších dnech by měla proběhnout výměna poškozených nožních pedálů zdejších varhan truhlářem tak, aby bylo možné varhany znovu plně rozehrát. V posledním týdnu měsíce června je pak domluvené čištění a přiladění varhan.
..........Snad se vše podaří uskutečnit před plánovanou akcí v sobotu 29.6.2019, kdy má být zpěv účinkující doprovázen pouze hrou na naše varhany. Děláme pro to všechno!

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
28. května 2019

..........V pátek 24. května 2019 se od 18,00 hodin poprvé konala Noc kostelů v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Pro náš kostel byla letošní Noc kostelů premiérou. Jsme pyšní, že se podařilo stát se součástí tak rozsáhlé akce a „přifařit“ náš kostel do dobré společnosti ostatních akčnějších kostelů, jichž bylo v letošním roce již úctyhodných 1640!
..........Večer úvodním slovem zahájila Alena Rydrychová, na které vyprávěním o kostelu navázala Ing. Malinská. Hlavní částí večera byl koncert účinkujících Ivy Ryzové (soprán), Petra Sejpala (basbaryton) a Petra Zdvihala (housle), které hrou na elektrické varhany doprovodila Radka Zdvihalová. Byly opravdu profesionálně uvedeny skladby A. Dvořáka (Biblické písně, Humoreska), L. Janáčka (Zdrávas královno s opery Její pastorkyňa) a mnohé další. Po skončení koncertu bylo možné prohlédnout si prostory kostela, kruchtu (kůr) a pochopitelně varhany. Na ně zahrála nejprve paní Zdvihalová a poté host večera, čerstvě vysvěcený kněz berounského vikariátu pan Josef Jonáš. Pan Jonáš kromě podpory naší činnosti přislíbil, že ještě v letošním roce (pravděpodobně na posvícení) odehraje na naše varhany celý koncert.
..........V průběhu večera probíhala veřejná sbírka na záchranu varhan formou příspěvků do sbírkové pokladny. Pokladna bude v nejbližších dnech na obecním úřadu odpečetěna a příspěvky spočítány. O výši částky, kterou se podařilo vybrat, vás zde budeme informovat. Za všechny poskytnuté příspěvky na záchranu varhan moc a moc děkujeme!
..........Byl to příjemně strávený večer. Doufám, že tak si jej budou pamatovat i všichni přítomní, kterých bylo (odhadem) 120.
..........Už se těšíme na další akci plánovanou na svátek Petra a Pavla v sobotu 29. června 2019 od 16,00 hodin, kdy bude zpěv doprovázen hrou na zdejší varhany a podaří-li se zajistit, tak i hrou na violoncello. Jste všichni srdečně zváni!

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
28. května 2019

..........V pondělí dne 6. května 2019 byla v našem kostele provedena dezinsekce kostela, tj. plynování jeho prostor za účelem boje proti všemožným škůdcům (plísním, houbám a zejména dřevokaznému hmyzu). Plynování provedla odborná firma s oprávněním pro chemické sanace sakrálních staveb. Zásah se uskutečnil v období, ve kterém je největší pravděpodobnost vyhubení všech vývojových stadií škůdců. A také před konáním Noci kostelů dne 24.5.2019, aby byl kostel pro návštěvníky připraven a čistý. Za přípravu kostela pro plynování (utěsnění všech možných otvorů) patří poděkování Ing. Marii Malinské. Za následný úklid kostela děkujeme paní Evě Rejskové.
..........Poděkování náleží též jednomu dárci, který jednorázovým poskytnutím většího obnosu peněžních prostředků umožnil provedení tohoto zásahu.
..........Pro zvýšení účinnosti dezinsekce je však nutné zákrok za rok zopakovat...

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
13. května 2019

po 16:00 hod.
Email
predseda@varhany-neumetely.cz