..........Ve středu dne 25. září 2019 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky benefičního koncertu konaného při posvícení dne 21. září 2019 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Poskytli jste příspěvky ve výši 14.041,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!
..........Částka 14.041,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
26. září 2019

..........Ve středu dne 3. července 2019 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky benefičního koncertu konaného dne 29. 6. 2019 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Poskytli jste příspěvky ve výši 14.430,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!
..........Částka 14.430,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
3. července 2019

..........Ve středu dne 29. května 2019 byla na Obecním úřadě Neumětely otevřena sbírková pokladnička za účelem zjištění výše příspěvků poskytnutých návštěvníky Noci kostelů konané dne 24.5.2019 v kostele sv. Petra a Pavla v Neumětelích.
..........Poskytli jste příspěvky v neuvěřitelné výši 16.150,- Kč! Za všechny poskytnuté příspěvky děkujeme!
..........Částka 16.150,- Kč bude převedena na účet veřejné sbírky č. 18871111/2010.

Mgr. Alena Rydrychová, předseda spolku
29. května 2019

Způsob provádění sbírky:

- shromažďováním příspěvků na bankovním účtu č. 18871111/2010

- pokladničkami

- prodejem předmětů, v jejich ceně je zahrnut příspěvek